Zatrávňovacia doska EURA maxi zelená 116x75,5cm (dopravu treba zvoliť "zatrávňovacie dosky")

EURA Maxi:

Pri objednávke s doručením na adresu treba zvoliť spôsob dopravy Zatrávňovacia doska ....cena dopravy závisí od množstva. O cene dopravy Vás budeme informovat telefonicky alebo mailom.

EURA Maxi je ekologická, moderná a efektívna zatrávňovacia doska pre spevnenie zaťažovaných zelených trávnatých plôch vyrobená z recyklovaného HD PE materiálu.Stabilná pre osobné i nákladné autá s protišmykovou úpravou.

NOSNOSŤ 162 t/m2Prirodzené presakovanie vody!

Verejné plochy:
- parkoviská
- príjazdy ku garážam
- svahy, terasy
- chodníky v areáloch oddychu, parkoch a dvoroch
- chodníky na cintorínoch
- spevnenie okrajov ciest
- násypy na železničných tratiach
- príjazdové cesty pre požiarnikov
- pokrytie okruhu kmeňov stromov
- pristávacie plochy pre vrtuľníky
- spevnenie brehov vodných tokov
- cesty vo vlhkých biotopoch
- cesty v CHKO
- ihriská
- športové areály
- vytváranie a spevnenie terasovitých terénov

Šport a voľný čas:
- golfové ihriská
- okolie tenisových ihrísk
- športové areály
- areály na trávenie voľného času
- podlaha pre campingové zariadenia, stany a mobilné ubytovania s doplnením o fóliu /cez tunely vetranie podlahy/

Najväčšie výhody

 • obzvlášť nízka cena vďaka novej výrobnej technológii
 • veľkosť a veľmi nízka hmotnosť
 • prerastanie trávy do susedných buniek
 • jednoduchý transport, jednoduchá a rýchla pokládka vďaka formátu prispôsobenému europalete
 • jednoduchá zmena tvaru a formátu (rezaním, strihaním)
 • možnosť vytvorenia zavlažovacieho systému priamo pod doskami
 • vhodné aj pre betónovú výplň
 • dobrá stabilita a menej hlboké podložie pri použití agrotextílie

Varianty pokládky zatrávňovacích dosiek Eura MAXI

Pokládka s výmenou podložia bez použitia geotextílie

Odkopeme zeminu na požadovanej ploche. Podklad zhutníme valcom alebo ručným vibrovacím zariadením (vibračná doska, vibračná noha). Takto zhutnenú plochu vysypeme drveným štrkom frakcie 5 - 63 mm. Hrúbka závisí od toho, na čo bude plocha využívaná (pozri tabuľka nižšie). Drťou vysypanú plochu opäť zhutníme a následne vysypeme 2 - 3 cm hrubou vyrovnávacou vrstvou štrkovej drte frakcie 4 - 8 mm alebo štrkopiesku. Na takto pripravený podklad položíme a zmontujeme zatrávňovacie dosky Eura MAXI. Tieto presypeme preosiatou zeminou alebo substrátom a vysejeme trávou. Zalievame podľa potreby.

Hrúbka podložia zo štrkovej drte frakcie 5 - 36 mm podľa využitia plochy

 • Príjazdové cesty do garáží: 20 cm
 • Parkoviská: 25 cm
 • Nákladné autá: 45 - 50 cm

Pokládka s výmenou podložia s použitím netkanej textílie

Použitie netkanej textílie je vhodné v prípade, ak chceme vyrovnávaciu vrstvu z drveného štrku nahradiť štrkopieskom. Netkaná textília (100 - 150 g/m2) zabráni vymývaniu jemných častíc zeminy do podložia. Odkopeme zeminu na požadovaniej ploche. Podklad zhutníme valcom alebo ručným vibrovacím zariadením (vibračná doska, vibračná noha). Takto zhutnenú plochu vysypeme drveným štrkom frakcie 5 - 63 mm. Hrúbka závisí od toho, na čo bude plocha využívaná (pozri tabuľka nižšie). Drťou vysypanú plochu opäť zhutníme a následne vysypeme 2 - 3 cm hrubou vyrovnávacou vrstvou štrkopiesku. Na takto pripravený podklad položíme netkanú textíliu a na ňu položíme a zmontujeme zatrávňovacie dosky Eura MAXI. Tieto presypeme preosiatou zeminou alebo substrátom a vysejeme trávou. Zalievame podľa potreby.

Hrúbka podložia zo štrkovej drte frakcie 5 - 36 mm podľa využitia plochy

 • Príjazdové cesty do garáží: 20 cm
 • Parkoviská: 25 cm
 • Nákladné autá: 45 - 50 cm

Pokládka s výmenou podložia a použitím tkanej textílie

Použitím tkanej geotextílie sa docieli:

 • zvýšenie nosnosti
 • minimalizácia hĺbky podložia
 • možnosť pokládky aj na problematickom podloží, akým sú napríklad mäkké íly

Tento spôsob pokládky sa využíva tam, kde chceme vytvoriť novú zatrávnenú plochu, ktorá musí byť dostatočne spevnená a únosná. Na spevnenie podložia sa používajú geosyntetiká (geomreža, geotextília). Konkrétny typ geosyntetiky a zloženie vystuženej zemnej konštrukcie závisí od kvality stávajúceho podložia, ako sú skonsolidované podložie, nehomogénne navážky, hladina podzemnej vody a pod. a požadovanej nosnej plochy so zatrávňovacími doskami (zatrávnená plocha pre pochôdzne využitie, pre osobné autá, nákladné autá, ...).

Postup

 • Plochu na ktorú chceme položiť zatrávňovacie dosky odkopeme do potrebnej hĺbky podľa kvality podložia a požadovanej nosnosti hotovej zatrávnenej plochy.
 • Plocha sa zrovná a čiastočne zhutní.
 • Na podklad rozprestrieme geotextíliu bez záhybov s prekryvom 20 cm a zafixujeme k podložiu napr. pomocou "U - skoby".

Pokládka bez výmeny podložia

Tento spôsob je veľmi rýchly, jednoduchý a nevyžaduje si rozsiahle zásahy do existujúceho podložia.

Postup

 • Plocha, na ktorú budeme ukladať zatrávňovacie dosky, vyrovnáme a čiastočne zhutníme.
 • Na pripravenú plochu položíme geotextíliu a na ňu geomrežu. Tieto spolu prichytíme k podložiu pomocou "U-skoby".
 • Priamo na geomrežu naukladáme zatrávňovacie dosky.
 • Zatrávňovacie dosky presypeme zmesou piesku a kompostu alebo iným vhodným substrátom.
 • Aplikujeme trávny osev a polievame podľa potreby.
 • Stará tráva v spodnej vrstve zahynie.

Vyberte si variant:

12,69 €