Polomaska A2P2 veľ. M 3M4255

Polomaska 3M 4255

Polomaska 3M série 4000 vám predstavujú rad ihneď použiteľných, bezúdržbových polomasiek, navrhnutých tak aby vás účinne a pohodlne ochránili. Využitím unikátnej filtračnej technológie vám prinášajú veľmi nízky profil, ktorý umožňuje nerušený výhľad a väčší komfort pri vašej práci. Má voliteľnú ochranu proti postreku sprejom. Ochranná plachtička 400 Guard predlžuje životnosť časticového filtra pri farbení sprejom. Maximálna hmotnosť výrobku je 320 g. Polomaska A2P3D do 10x NPK P vám poskytne ochranu pred organickými plynmi a výparmi, ktorých bod varu je <65°C, napríklad alkohol, kyselina octová, éter, hexán, toulén, xylén, lakový benzín, tiofenol, atď.

Filter patrí do absorpčnej triedy 2: Filter s priemernou kapacitou (koncentrácia škodlivín < 0,5% alebo 5 000 ppm - koncentrácia častíc v miliónoch)

50x NPK P - patrí do 3 filtračnej triedy - Vysoké koncentrácie prachu/aerosólu, chráni pred pevnými aerosólmi a/alebo kvapalinami definovanými ako toxické napríklad: azbest (bez manipulácie), pesticídy vo forme prášku, biologické činitele, farmaceutický prášok, ošetrené drevo, tvrdé drevo (exotické), chróm, vápno, olovo, grafit, mangán, kaolín, hydroxid sodný (lúh sodný), kremeň, oxid kremičitý atď.

Polomaska bez možnosti výmeny filtrov.

32,97 €