Filter bal. 1ks 3M6057

Kvalitný filter 3M 6057 triedy ABE1.

Filter proti organickým plynom a parám s bodom varu nad 65°C.

Proti anorganickým plynom a parám, napr. kyanovodík, sírovodík, chlór.

Proti kyslým plynom a parám napr. oxidu siričitému, chlorovodíku a taktiež proti amoniaku a organickým aminom.

Určený pre masky a polomasky 3M série 6000.

Balenie obsahuje 2 ks. (Predaj možný len na celé balenie.)

Cena za balenie (2ks) - 14,92€

Ochrana: ABE1

Použitie

  • uhľovodíky napr.: toluén, benzén, xylén, styren, cyklohexan, trichlorethylen, tetrachlormetan

  • organické rozpúšťadla a riedidlá napr.: benzín, petrolej, nafta, minerálny terpentín, etylenglykol, metylisobutylketon, isobutanol a ďalšie

  • anorganické plyny a pary napr.: fluór, chlór, sírovodík, kyanovodík, bromovodík, chlorovodík alebo peroxid vodíka.

  • kyslé plyny a pary napr.: oxid siričitý, kyselina sírová, kyselina chlorovodíková, kyselina mravčia, kyselina fluorovodíková

* ďalšie zachycované látky sú dostupné v podrobnej dokumentácii

Filtrácie pevných častíc

Filter sa dá s držiakom 501 skombinovať s filtrami proti prachu a časticiam (5911, 5925, 5935) a tým sa rozširujú celkové ochranné vlastnosti o filtráciu častíc.

7,46 €