Ekobrim neviditeľný obrubník 1m

Eko-brim lišta

Univerzálna EKO-BRIM lišta pre riešenia ohraničovania rôznych povrchov v stavebníctve, záhradníctve a pod.

Výhody

 • možnosť voľného tvarovania okrajov
 • ľahká montáž bez výkopových prác
 • estetické a opticky nepostrehnuteľné ohraničenie okrajov povrchov
 • nižšie vstupné materiálové náklady
 • jednoduchá a rýchla realizácia
 • EKO-BRIM lišta je výrobok z recyklovaného materiálu.

Použitie

EKO-BRIM lišta umožňuje tvarovať nerovné povrchy na malých aj veľkých priestoroch do ucelených tvarov.

EKO-BRIM lišta je univerzálna pri používaní rôznych typov materiálov, ktoré na seba konštrukčne alebo architektonicky nadväzujú. Je veľmi praktická pri pokládke prírodných materiálov - napr. oddelenie chodníka v náväznosti na trávnatú plochu, slúži ako náhrada betónových obrubníkov pri pokládke zámockej dlažby, umožňuje tvarovanie zámockej dlažby do oblúkov, kruhov bez pracného rezania betónových obrubníkov s oveľa lepším estetickým výsledkom.

Veľmi dobré uplatnenie nachádza pri kladení betónovej dlažby, klinkeru, terasových dlažieb, prírodných kociek a pod. Jej výhodou sú aj iné možnosti použitia: ako dilatačná lišta do betónu, na zrovnávanie betónových plôch, konštrukčná lišta. Veľmi dôležitou výhodou tejto lišty je jej rýchla a ľahká montáž bez vykonávania výkopových prác, čo značne znižuje náklady na výstavbu, urýchľuje proces výstavby napr. kladenie zámockej dlažby, pretože odpadá čas potrebný na montáž betónových obrubníkov.

Montáž EkoBrim lišty

 • EKO-BRIM lištu upevňujeme pomocou plastového klinca.
 • Narezaním spodnej vonkajšej časti lišty môžeme ohýbaním prispôsobiť lištu danému tvaru povrchu.
 • Príliš zaťažené plochy musíme zhutniť.
 • Pri zaťažení vozidlami, EKO-BRIM lištu uložiť do betónového lôžka.
 • Pomocou špagáta a vodováhy dosiahneme presnosť pre pokládku.
 • Doporučené množstvo na 1bm EKO-BRIM lišty je 3 až 5 klincov.
 • Vzájomným zasunutím pera a drážky na EKO-BRIM lištách do seba pomocou gumeného alebo kovového kladiva dosiahneme napojenie líšt.
 • Konečnú úpravu osadenej EKO-BRIM lišty prevedieme dôkladným zasypaním zeminy pri okraji tak, aby nebolo vidieť jej okraj.
3,50 €