Tikkurila

 
 
 

Tikkurila

 

Tikkurila je silným oblastným hráčom v severnej a východnej Európe udržujúci si prvenstvo vo sfére obchodu s náterovými hmotami a farbami Kemira. Obchodné operácie v oblasti dekoratívnych farieb spadajú pod tím Tikkurila Deco, za priemyselné nátery zas zodpovedá  tím Tikkurila Coatings.  Produkty Tikkurila sú dostupné v 5000 maloobchodných predajniach, cca v 40-tich krajináovrchy a s rôznymi konečnými efektami. Tikkurila spája tradície vo výrobe  farieb s najnovšími technologickými poznatkami a zároveň popri tom berie ohľad na životné prostredie. Jej záujmom je úiahle skúsenosti v používaní tónovacích systémov a značkových produktov. Enviromentálne systémy a certifikáty kvality sú v súlade so súborom noriem ISO.